Terms of use

Updated 16/06/2019

Brukervilkår Bygr

Bygr er en tjeneste som bidrar til å forenkle kommunikasjonen mellom utbyggere og kjøpere av boenheter i et byggeprosjekt, i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjektet. 

De følgende vilkårene gjelder for din bruk av tjenesten. Tjenesten er levert av Yg Technologies AS. Henvisninger til «vi» og «oss» i det følgende viser til selskapet Yg Technologies AS.


Ansvar for innhold

Vi er ikke ansvarlig for innholdet som deles gjennom tjenesten. Du er selv ansvarlig for at innholdet som du deler ikke:

  • Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
  • Krenker noen andres opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter;
  • Utgjør sensitive personopplysninger;
  • Virker støtende eller krenkende

Innhold som faller inn under noen av de ovennevnte kategoriene vil kunne bli fjernet fra tjenesten etter foregående varsel. 

Personopplysninger

For å kunne levere tjenesten trenger vi å registrere enkelte personopplysninger om brukerne, slik som navn og kontaktopplysninger. Vi behandler personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

Brukerne av tjenesten avgjør selv hvilke opplysninger som deles gjennom tjenesten. Opplysninger om byggeprosjekter vil kunne identifisere og relateres til enkeltpersoner, og vil derfor regnes som personopplysninger. Tjenesten er ikke ment for å dele sensitive personopplysninger. 

Brukerlisens

Vi eier alle rettighetene til tjenesten. Dette inkluderer blant annet konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter. 

Brukerne av tjenesten er ved aksept av disse vilkårene gitt en bruksrett til tjenesten, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for brukerne til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten. 

Vi vil foreta regelmessige oppdateringer av tjenesten. Slike oppdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle funksjonene som var tilgjengelig i den tidligere versjonen.

Lenker til andre nettsider

Gjennom bruk av tjenesten vil du finne lenker til andre nettsteder som ikke er eid av oss. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettsidene.

 

Oppsigelse

Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å deaktivere kontoen. 

Endringer av vilkårene

Dersom vi oppdaterer disse vilkårene vil du bli varslet i forkant med en 30 dagers frist til å akseptere vilkårene. Dersom du ikke aksepterer de oppdaterte vilkårene innen 30 dager kan vi avslutte din brukerkonto. 

Tvister

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Bergen er verneting for tvister som ikke lar seg løse i minnelighet. Dersom du er en forbruker har du i tillegg mulighet til å klage til Forbrukerrådet, se https://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

Henvendelse

YG Technologies AS

Org. nr. 917 997 748 

Straumsåsen 320, 5151 Norge

contract@bygr.io

Have a question about our terms? Get in touch