< Back to Blog

Oppdatering fra Bygr, uke 34

Nytt og forbedret menyvalg

Gjennom flere av våre brukere, har vi fått tilbakemeldinger på at menyen i Bygr til tider kan være uoversiktlig å bruke, samt at logikken i brukergrensesnittet fra menyen ikke samsvarer med logikken i hvordan man bruker applikasjonen.

Av den grunn, har vi gjennom denne sommeren jobbet hardt for å re-designe, samt oppdatere deler av applikasjonen for å imøtekomme tilbakemeldingene og tilpasse systemet for ytterligere funksjoner og vertikaler inn i fremtiden.

Når du nå logger inn i applikasjonen, vil du se at menyen på venstre side har en dypere farge og ikonene er re-designet. Du vil også legge merke til at det ikke vil være noen undermeny under vært ikon da vi har flyttet dette til faner. Vi har også gjort det enklere å forstå hvor det foreligger oppgaver, ventende tilbud etc. ved å "følge den gule knappen".

Videre i dette innlegget har vi lagt ved korte videosnutter som visualiserer hvordan endringene for deg som bruker ser ut. Vi har kombinert videoene med et utdrag fra det gamle designet til det nye – slik at det blir enkelt å forstå forskjellene. I all hovedsak vil oppdateringen gjelde for dere som utbyggere / entreprenører, hvor kjøper vil kun ha oppdaterte ikoner.

Menyvalg

Den tidligere menyen bar et preg av at man måtte klikke opptil 3 ganger for å komme til relevante sider i applikasjonen.

I den nye menyen er ikonene re-designet og alle funksjoner av applikasjonen gjøres via ett trykk. Dette effektiviserer arbeidsflyten og reduserer forflytning mellom de ulike sidene.

Faner

Fremfor det å gå tilbake til hovedmenyen for å navigere til en ny side, har vi nå lagt dette innunder faner.

I eksempelet over, vil du fra oversikt kunne styre alle innstillinger for bedriftsprofilen og prosjektet ved å klikke på de ulike fanene.

"Følg den gule knappen"

Vi har videreført konseptet med «den gule knappen». I kombinasjon med et bedre fargespekter og logikken i fanene, er det nå enda enklere å følge arbeidsoppgaver som må utføres ved å følge den gule knappen som dukker opp under de ulike ikonene. Dette kan være alt fra meldinger, tildelinger av arbeidsoppgaver og godkjenninger.

Meldinger

Meldinger vil nå ligge under ikonet Boliger i menyvalget. En ny melding fra kjøper vil dukke opp som et gult ikon som vist i video.

Har du spørsmål eller kommentarer ta gjerne kontakt med oss.

-Team Bygr

Ønsker du en demo?

Ta gjerne kontakt med oss.
Kontakt oss