< Back to Blog

Oppdatering fra Bygr, uke 41

Innføring av Stilarter og Chat-tråder.

Gjennom flere av våre kunder, har vi fått tilbakemeldinger på at stilarter i tilvalgsmenyen er en viktig funksjon å implementere. Utover dette, har det også vært et sterkt ønske om å kunne få en bedre overordnet struktur i interne og eksterne meldinger. Basert på tilbakemeldingene, lanserer vi derfor denne uken Stilarter under tilvalg, og Chat-tråder for både interne og eksterne meldinger.

Under har vi lagt inn bilder og korte videoer som gir en fin visuell fremstilling av Stilarter og Chat-tråder og hvordan disse funksjonene fungerer i applikasjonen. Vi har også skrevet et kort sammendrag av de mindre oppdateringene som er blitt gjort i applikasjonen.

Stilarter

Opprettelse av stilarter

Opplastning av bilder, legge til produkt(er) og publisering

Chat-tråder

Hvor finner jeg interne og eksterne meldinger?

Opprett ny chat-tråd

Sammendrag av mindre oppdateringer

  • Varsel av konsekvenser når man endrer "tags og variabler" på en bolig.
  • Filtrering av boliggrupper under boliger.
  • Mulighet for å trekke tilbake publiserte tilvalg (angre publisering).
  • Økt kvaliteten på dokumenter som er blitt tegnet på.
  • Mulighet for å varsle med sms når man publiserer noe på veggen på landingssiden.

Har du spørsmål eller kommentarer ta gjerne kontakt med oss.

-Team Bygr

Ønsker du en demo?

Ta gjerne kontakt med oss.
Kontakt oss