< Back to Blog

Oppdatering fra Bygr, uke 27

Overgang til ordrelinjer

Frem til nå har ordrene i Bygr vært et selvstendig objekt med en pris. Dette har ført til flere utfordringer. For å nevne noen: 

  1. Det har vært vanskelig å finne ut hvilken ordrer som har blitt signert samtidig.
  2. Endringer som har tilbud fra en UE med flere rader, ble opprettet som flere ordre. Dette skapte en utfordring i form av å koble ordrene.
  3. De fleste ERP og handelssystemer bruker konseptet for "order and order lines" eller "Invoice and Invoice lines".

I takt med utviklingen av plattformen har det vært viktig for oss å introdusere en løsning på dette. I all hovedsak gjøres endringen uten å ha noen effekt på hvordan Bygr brukes. I større grad vil det ha en effekt når man skal se på ordre. Det vil også gi oss et bedre grunnlag for integrasjon mot andre systemer og tillater oss å ha en "lettere" vei å gå når mer avanserte funksjoner skal introduseres.

Eksempler på funksjoner som blir lettere å utvikle med ordre / ordrelinjer:

  1. Lett kansellering av en godkjent endring med en klikk.
  2. Tilvalgspunkt som kan sendebestilling på flere produkter samtidig.
  3. Produktifisering av tilbud på endringsmeldinger.

Hvordan ser dette ut nå?

Under bolig -> ordre finner man ordrelisten for boligen. Det er et nytt filter i denne listen slik at man kan filtrere på ordre som kommer fra tilvalg og endringer. Videre, så ligger nå alle ordre under en ordregruppe. En ordregruppe representerer en signatur fra kunden, og har dermed en dato for når kunden har signert på denne ordren.

Videre kan man ekspandere en ordregruppe for å se på selve ordrene. Vi har også overført ansvaret til selskapet fremfor å ha dette på en spesifikk person. Av erfaring, ser vi at det ikke nødvendigvis samme person som jobber i Bygr som skal jobbe med ordren.

Når man nå skal ekspanderer en ordre, vil det være en fane som heter ordrelinjer. For tilvalg vil det alltid være 1 linje per ordre. For endringer kan dette variere.

Tilvalgsordre

Endringsordre (med 2 linjer for 1 UE).

-> For eksport av romskjema og ordrelister vil hver ordrelinje være en linje i eksporten.

-> I prosjekt -> ordre, vises ordrene uten ordregruppe. Da denne siden ofte brukes for å se ordre på tvers av fag og boliger.

Kansellering av ordre

Som en del av introduksjonen av ordrelinjer, har vi introdusert muligheten til å kansellere ordre for tilvalg. Man kan kansellere en ordre ved å trykke på de 3prikkene ved siden av ordren.

Når man trykker på «Kanseller ordre» får man 2 muligheter:

1.      Kansellere ordren – Ordren kanselleres uten at det opprettes en ny ordre. Dette skjer som regel når en kunde har valgt noe annet hos en annen leverandør eller i en endring og at ordren ikke er gyldig lenger.

2.     Kansellere ordren og gjenåpne tilvalget – Ordren kanselleres men man lar boligkjøperen få mulighet til å gjøre et nytt valg. Frist for tilvalget gjelder forsatt. Dette brukes som regel når byggherren eller TE vil la boligkjøperen velge et annet produkt etter at en signatur er gitt.

-> Per dags dato kan man ikke reversere en kansellering av en ordre.

Excel Rapport

Det er gjort to små endringer i eksporten til romskjema:

1.      Det fremkommer nå en dato foruttrekket automatisk øverst på høyre siden

2.      Det fremkommer artikkelnummer (for tilvalg) og ordrelinje tekst (for endringer) i eksporten

Prosjektbilde som bakgrunnsbilde

Det er nå mulig å bruke prosjektets bilde som bakgrunnbilde for landingssiden. Dette kan gjøres enkelt ved å gå på prosjekt -> innstillinger -> bruk prosjektbilde som bakgrunnsbilde.

Veiviser for utsending av tilbud

Vi har fått tilbakemeldinger på at det kan skje at tilvalgsansvarlig og prosjektleder glemmer å tilegne en endring til et rom og overstyr tilvalg. Av den grunn har vi innført en kort veiviser i prosessen før man sender et tilbud til boligkjøper.

Første steg er å overstyre tilvalg.

Deretter må det velges tags. Tags blir som regel brukt for å indikere rommet hvor endringen gjelder.

Neste steg er meldingen til kjøperen for tilbudet

Avslutningsvis er en forhåndsvisning av tilbudet. På denne måten kan du se hvordan kjøperen vil se tilbudet før det blir sendt ut.

Har du spørsmål eller kommentarer ta gjerne kontakt med oss.

-Team Bygr

Ønsker du en demo?

Ta gjerne kontakt med oss.
Kontakt oss