< Back to Blog

LAB tar i bruk Bygr på fremtidige boligprosjekter etter å ha testet ut i to boligprosjekter.

LAB er Bergens ledende entreprenørselskap, og årlig bygger de flere hundre boliger i Bergen og kommunene rundt. De har nå testet Bygr-plattformen på flere boligprosjekter og erfaringene til Elin, Vilde og Renate som jobber med tilvalg hos LAB er svært positive. 

– Vi har jobbet med tilvalg i byggebransjen i mange år og føler nå at vi har kommet frem til en god plattform via Bygr.
– Plattformen gjør jobben vår både enklere og mer effektiv.


Bedre oversikt og færre feil

Bygr-plattformen legger til rette for bedre dialog mellom alle parter i et boligprosjekt. Gjennom plattformen kan kjøperne gjøre sine individuelle tilvalg, som for eksempel oppgradering av parkett, flis, veggfarger, dører etc. i tillegg kan kjøperne sende inn endringsforespørsler som det å få flyttet en vegg,dør eller lignende.
Tidligere ble dette stort sett håndtert manuelt, i de siste årene har vi vært innom forskjellige nettbaserte løsninger uten å være helt fornøyd. Vi er ikke i tvil når vi sier at Bygr er den som har levert best programvare frem til nå og i tillegg til det å yte god service.  

Nå er alt samlet på ett sted, noe som gir oss bedre kontroll og oversikt over alle tilvalg og endringer som blir bestilt av kjøperne.
Plattformen automatiserer mange funksjoner, som for eksempel uthenting av ordrelister og romskjema. Det reduserer behandlingstiden for kundeendringer, samtidig som de unngår at ting blir uteglemt eller feiltolket på byggeplass.
– Faren for å gjøre feil blir derfor mindre. Siden underentreprenørene nå selv tar kontroll på hva som er bestilt, så sparer vi også tid ved at vi slipper å følge opp disse.

Bygr LAB Boligprosjekter
Renate Håøy (t.v.), Elin Vaagsbø og Vilde Jørgensen

Sitter hjemme og gjør endringene

Byggingeniør Vilde Jørgensen testet Bygr-plattformen på et mindre pilotprosjekt i Øystese og har fått være med å påvirke Bygr etter entreprenørens behov.

De gode tilbakemeldingene fra pilotprosjektet resulterte i videre samarbeid. Boligprosjektet Sandslikollen, hvor de bygger 137 leiligheter for Profier er inne i fase to og tilvalgskonsulent Elin Vaagsbø er veldig fornøyd med plattformens oppbygging og tilgjengelighet. Det er enkelt å bygge opp ett boligprosjekt ved laste opp de aktuelle tilvalgene som skal presenteres for kjøperne. Bygr er ikke bare brukervennlig og oversiktlig for oss som entreprenør, men også for kjøperne.

Nå har entreprenøren signert enda en avtale med Bygr og oppbygging av nyttboligprosjekt er i gang. Kråkehaugen som ligger i Fana har 55 eksklusive leiligheter som skal bygges i samarbeid med Profier. Nå gleder vi oss til å åpne portalen for kjøperne, for nå har vi et program som vi vet fungerer, avslutter Håøy. 


Bedre kundeopplevelse

Startsiden i Bygr viser felles informasjon til kjøperne, hvor vi kan opplyse om for eksempel fremdrift og utvikling.
Det finnes chatte-løsning som gjør at de også raskt kan svare på små og storespørsmål som kjøperne gjerne har i prosessen fra signert kontrakt til overtakelse. Det er også enkelt å varsle kundene via Bygr på e-post og SMS dersom det er viktige beskjeder som må ut. 
Kommunikasjonen med kundene blir alt i alt mye mer oversiktlig og bedre ved å bruke Bygr-plattformen.

-Team Bygr

Ønsker du en demo?

Ta gjerne kontakt med oss.
Kontakt oss